เกี่ยวกับเรา

เนื่องจากในภาวะปัจุบันมีอุตสาหกรรมต่างๆเติบโตและขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์จึงมีบทบาทและมีความจำเป็นในสายงานการผลิตเป็นอย่างมาก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน รวมทั้งประหยัดในเรื่องเวลาและประหยัดด้านแรงงานคน ส่งผลให้งานที่ได้มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากขึ้น

เคพีเอ็มแพคเกจจิ้ง ได้ก่อตั้งขึ้นโดยทีมช่างและนักการตลาด เพื่อขยาย รองรับ ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านต่างๆที่กำลังพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทันเวลาในการทำงาน เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ไว้คอยบริการ

ทีมงานเคพีเอ็มแพคเกจจิ้ง